Tło galerii

Regulamin Serwisu WWW

REGULAMIN SERWISU WWW

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

1.1.         „Administrator” – Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. spółka jawna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000592497, NIP: 526-225-51-69, REGON: 013278202;

1.2.         „Centrum” – Centrum Handlowe Złote Tarasy, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;

1.3.         „Cookies” – informacje zapisywane przez serwer Serwisu na urządzeniu Użytkownika, które mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się z urządzeniem;

1.4.          „Newsletter” – usługa świadczona drogę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 nr 144, poz. 1204, ze zm.) przez Administratora na rzecz Użytkownika, polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych, w tym informacji handlowych dotyczących działalności i oferty Centrum, na podany przez Użytkownika adres email;

1.5.         „Regulamin” – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z Serwisu;

1.6.         „Serwis” – strona internetowa zlotetarasy.pl wraz z jej podstronami prowadzona przez Administratora;

1.7.         „Usługi Elektroniczne” – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 nr 144, poz. 1204, ze zm.), tj. usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej przez Administratora lub inne podmioty na podstawie umów z Administratorem; 

1.8.         „Usługi Informacyjne” – Usługi Elektroniczne polegające na udostępnianiu treści na żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) dotyczące którejkolwiek z podstron Serwisu. Przedmiotem Usług Informacyjnych są informacje zawarte w zasobach Serwisu udostępniane przez Administratora; 

1.9.         „Użytkownik” – osoba fizyczna, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mająca zamieszkanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która korzysta z Serwisu.

 1. Warunki korzystania z serwisu i minimalne warunki techniczne

2.1.         Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem przeglądania stron Serwisu.

2.2.         Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 nr 144, poz. 1204, t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 123).

2.3.         Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzenia z dostępem do Internetu, spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

2.3.1.    system operacyjny: Windows 7 lub nowszy, IOS wersja 11 lub nowsza,

2.3.2.    przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3.1.          Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może korzystać z Usług Informacyjnych.

3.2.         Usługi Informacyjne pozwalają Użytkownikowi na korzystanie z zasobów informacyjnych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu. Administrator udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu informacje na temat działalności Centrum, organizowanych na jego terenie wydarzeń i oferowanych usług. W szczególności Użytkownik, korzystając z Serwisu może:

3.2.1.    zapoznać się z informacjami dotyczącymi wydarzeń organizowanych w Centrum,

3.2.2.    zapoznać się z repertuarem kina na terenie Centrum,

3.2.3.    sprawdzić godziny otwarcia Centrum, 

3.2.4.    przeglądać listę i opis sklepów dostępnych w Centrum,

3.2.5.    przeglądać Magazyn Kapsuła Mody,

3.2.6.    zapoznać się z ofertami promocyjnymi dostępnymi na terenie Centrum,

3.2.7.    zapoznać się z zasadami świadczenia niektórych usług dodatkowych (takich jak bezpłatne konsultacje ze stylistą / wizażystą, parking, serwis rowerowy) dostępnych na terenie Centrum,

3.2.8      zapisać się na Newsletter.

3.3.         Zasoby informacyjne Serwisu mogą zawierać także informacje o charakterze poradniczym, tematycznym. 

3.4.         Administrator zastrzega sobie możliwość modyfikacji, dodawania i usuwania zasobów informacyjnych, tj. zasoby informacyjne mogą być udostępniane za pośrednictwem Serwisu w sposób stały lub jedynie czasowo.

3.5.         Administrator dokłada starań, aby zasoby informacyjne Serwisu były na bieżąco aktualizowane. 

 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

4.1.         Umowa o świadczenie Usług Informacyjnych zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia przeglądania stron Serwisu przez Użytkownika na jego urządzeniu. Usługi są świadczone podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Umowa ulega rozwiązaniu w chwili opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

4.2.       Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta w chwili dokonania przez Użytkownika zapisu na Newsletter. Umowa ulega rozwiązaniu w chwili otrzymania przez Administratora żądania usunięcia adresu email Użytkownika z listy mailingowej Newslettera lub wypisania się przez Użytkownika z Newslettera za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

4.3.       Administrator może zakończyć lub zawiesić świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy email.

4.4.         Administrator świadczy Usługi Informacyjne zgodnie z niniejszym Regulaminem. Treść Regulaminu jest udostępniania Użytkownikowi podczas odwiedzenia strony Serwisu po raz pierwszy. 

 1.              Pliki cookies

5.1.         Administrator zbiera informacje na temat użytkowników Serwisu przy wykorzystaniu plików cookies. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników.

5.2.         Pliki cookies są ustawiane zgodnie z preferencjami Użytkownika i jego wyborem dokonanym po „wejściu” na stronę Serwisu. 

5.3.         Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies, w rozumieniu art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 171, poz. 1800, ze zm.) – Prawo telekomunikacyjne, jest Administrator. 

5.4.         Umieszczenie plików cookies odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie zgody Użytkownika. 

5.5.         Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

5.5.1.    dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

5.5.2.    udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu,

5.5.3.    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

5.5.4.    utrzymania sesji użytkownika Serwisu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać wprowadzonych danych,

5.5.5.    w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika Serwisu, zarówno przez Administratora jak i jego partnerów biznesowych (właścicieli marek lub sklepów oraz dostawców usług, dostępnych na terenie Centrum).

5.6.         Dostosowywanie kierowanych do użytkowników Serwisu informacji handlowych, komunikatów oraz zawartości Serwisu nie wywołuje żadnych skutków prawnych, finansowych lub innych istotnych konsekwencji dla użytkowników Serwisu.

5.7.         Administrator może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

5.8.         Pliki cookies nie niszczą systemu na urządzeniu końcowym użytkownika, ani nie wpływają na sposób działania tego urządzenia. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkownika oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

5.9.         Funkcjonalności Serwisu umożliwiają Użytkownikowi wybór w zakresie ustawień plików cookies, w tym akceptację wszystkich cookies, odrzucenie ich (z wyłączeniem plików cookies które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu) oraz zarządzanie swoimi ustawieniami. Użytkownik może zarządzać ustawieniami plików cookies również w trakcie korzystania z Serwisu, klikając w pole „Ustawienia Cookies”, które jest dostępne na dole strony Serwisu. Po zmianie ustawień zalecane jest odświeżenie strony Serwisu.

5.10.    Ponadto Użytkownik może określić warunki przechowywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta do przeglądania Serwisu, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 1. Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

6.1.         Administrator udostępnia zasoby Serwisu w sposób stały i nieprzerwany, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

6.2.         Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu. Administrator nie gwarantuje, że zawartość merytoryczna Serwisu sprosta oczekiwaniom Użytkownika. 

6.3.         Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania w każdym czasie dostępu do Serwisu lub poszczególnych jego zasobów. 

6.4.         W przypadku wystąpienia awarii, usterek lub błędów technicznych mogą nastąpić przerwy w dostępie do Serwisu lub części jego zasobów, do czasu ich usunięcia przez Administratora. Administrator zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności Serwisu.

6.5.         Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności Serwisu. W miarę możliwości Administrator wykonywać będzie te prace w godzinach nocnych, tj. pomiędzy godz. 21:00 a 9:00 rano. 

6.6.         Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych zasobów Serwisu oraz poszczególnych stron , w tym do logotypu, a także do układu i kompozycji elementów, umieszczonych w Serwisie lub jego poszczególnych podstronach przysługują Administratorowi lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24, poz. 83, ze zm.). 

6.7.         Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie treści zawartych w Serwisie, w tym do celów komercyjnych jest zabronione, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą podmiotu uprawnionego. Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw, w tym  w szczególności licencji do utworów.

6.8.         Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6.9.         Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób zakłócający funkcjonowanie Serwisu, np. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej.

6.10.      Administrator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Serwisu wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 1. Odpowiedzialność

7.1.         Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu, jeżeli urządzenie Użytkownika nie spełnia minimalnych wymagań technicznych, określonych w punkcie 2.3 Regulaminu.

7.2.         Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika danych lub ewentualnych szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub urządzenia, jak również nieprawidłowego działania lub wad urządzenia, którym posługuje się Użytkownik.

7.3.         Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub modyfikację danych, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku niestosowania przez Użytkownika odpowiednich środków określonych w punkcie 6.10 Regulaminu.

7.4.         Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wywołane korzystaniem z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, w szczególności za naruszenia praw autorskich do utworów udostępnianych za pomocą Serwisu.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

8.1.         W zakresie w jakim korzystanie z Serwisu powoduje zawarcie z Użytkownikiem umowy na odległość, Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

8.2.         Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli:

8.2.1.    spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia do umowy, a Użytkownik został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy,

8.2.2.    umowa dotyczyła dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, a Użytkownik został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.3.         W pozostałych przypadkach Użytkownik może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy we wskazanym 14-dniowym terminie.

8.4.         Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:

8.4.1.    pisemnie na adres: Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. spółka jawna, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa,

8.4.2.    wiadomością e-mail na adres: info@zlotetarasy.pl.

8.5.         Oświadczenie o odstąpieniu może mieć dowolną treść, z której będzie wynikać wola odstąpienia od umowy. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8.6.         Po odstąpieniu umowa jest uważana za niezwartą.

 1. Postępowanie reklamacyjne

9.1.         Reklamacje dotyczące działania Serwisu lub Newslettera Użytkownicy mogą zgłaszać kontaktując się z Administratorem pod adresem: Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. spółka jawna, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub pod adresem e-mail: info@zlotetarasy.pl. 

9.2.         Reklamacja powinna zawierać opis problemu stanowiącego podstawę reklamacji, żądanie Użytkownika oraz dane kontaktowe (adres e-mail) umożliwiające kontakt z Użytkownikiem.

9.3.         Administrator rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od ich otrzymania, udzielając odpowiedzi na adres lub adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

9.4.         Użytkownik, w sytuacji sporu z Administratorem, ma możliwość polubownego załatwienia sprawy, między innymi poprzez:

9.4.1.    zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

9.4.2.    mediację,

9.4.3.    zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

9.4.4.    uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej pod numerem 801 440 220.

 1. Postanowienia końcowe

10.1.      Regulamin nie dotyczy innych serwisów i podmiotów, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie. Jeśli w Serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych lub aplikacji, Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności lub regulaminy stosowane przez właścicieli tych domen, stron internetowych lub aplikacji, chyba że co innego wyraźnie wynika z Regulaminu. 

10.2.      Regulamin nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez podmioty trzecie, chyba że co innego wyraźnie wynika z niniejszego Regulaminu.

10.3.      Niniejszy Regulamin obowiązuje, w aktualnym brzmieniu, od 10.02.2023 r.

10.4.      Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wówczas wprowadzone zmiany obowiązują od ich opublikowania w Serwisie, chyba że Administrator postanowił inaczej.

 

Załącznik nr 1 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Złote Tarasy Warsaw III S.á r.l. sp. j.

 1. Złota 59 

00-120 Warszawa

e-mail: info@zlotetarasy.pl

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi _______________________ zawartej w dniu ________________________.

Imię i nazwisko konsumenta __________________________.

Adres / adres e-mail konsumenta _______________________________.

 

 

________________________________
_____________________
Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz je przesyłane w wersji papierowej)
Data

KONTAKT

Złote Tarasy

 1. Złota 59

00-120 Warszawa


Informacja

+48 22 222 22 00

+48 22 222 22 02

 

info@zlotetarasy.pl

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - sobota: 9:00 - 22:00

niedziela: 9:00 - 21:00Multikino

poniedziałek - niedziela: 9:00 - do ostatniego seansu

Calypso Fitness Club

poniedziałek - piątek: 5:00 - 24:00

sobota - niedziela: 8:00 - 22:00

JAK DOJECHAĆ?

ZOBACZ MAPĘ

© Copyright 2020 Złote TarasyRegulamin Centrum Handlowego Polityka prywatności Regulamin serwisu WWW Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Ustawienia Cookies